poniedziałek, 18 stycznia 2016

PROFESOR JAN MIODEK

W czwartek 21.01.2016 r. o godz.18.00 zapraszamy na spotkanie organizowane przez Klub Aktywnych Kobiet z profesorem Janem Miodkiem. Miejsce: budynek Rady Osiedla przy ul. Swojczyckiej 118. Wstęp wolny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie obecności na sms: 693292244 lub email: renata_berdowicz@o2.pl.


prof. dr hab. Jan Miodek
Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej

Profesor zwyczajny doktor habilitowany, urodzony 7 czerwca 1946 w Tarnowskich Górach, dyrektor Instytutu Filologii Polskiej od r. 1989, kierownik Zakładu Historii Języka Polskiego, członek Komitetu Językoznawstwa PAN i Rady Języka Polskiego, honorowy członek i członek prezydium Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, redaktor naczelny „Rozpraw Komisji Językowej WrTN”, doktor honoris causa Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego i Uniwersytetu Opolskiego, promotor ok. 200 prac magisterskich i 24 prac doktorskich. Magisterium 1968 („Nazwy miejscowe kulturowe typu Środa, Piątek, Wola, Osiek”), doktorat 1973 („Syntetyczne konstrukcje leksykalne w języku polskim”), habilitacja 1983 („Kultura języka w teorii i praktyce”, „Rzecz o języku. Szkice o współczesnej polszczyźnie”). Od 1968 – cotygodniowa rubryka językowa „Rzecz o języku” („Słowo Polskie”, obecnie „Polska. The Times”), 1987-2007 - cotygodniowy program telewizyjny „Ojczyzna polszczyzna”, od 2009 – cotygodniowy program telewizyjny „Słownik polsko@polski”. Z gościnnymi wykładami wyjeżdżał do Niemiec, Austrii, Czech, Słowacji, Szwecji, Danii, Francji, Belgii, Anglii, Irlandii, USA, Kanady i na Litwę.

0 Comments:

Post a Comment