Wszelkie informacje i zapytania prosimy kierować
e-mailowo na adres:
renata_berdowicz@o2.pltelefonicznie na numer:
693-292244

Spotkania Klubu Aktywnych Kobiet odbywają się w budynku Rady Osiedla przy ulicy Swojczyckiej 118 we Wrocławiu.

;;